• We
  Buildthe
  future
  გეგმებიდან განხორციელებამდე
  პროექტის წარმატებით განხორციელებისათვის კომპანია "მიქსორი" გადამწყვეტ მნიშვნელობას ანიჭებს ყველა პროცესის გეგმაზომიერად განვითარებას.
 • ჩვენ შესახებ

     კომპანია "მიქსორი" 2008 წელს დაფუძნდა, როგორც სამშენებლო კომპანია. თავდაპირველად კომპანიამ დაამონტაჟა ქვიშა-ღორღის საფქვავი მდ. ქსნის ნაპირებზე და დაიწყო ამ ბუნებრივი მასალის გადამუშავება. ქვიშა-ღორღის საფქვავს მოჰყვა ბეტონის ქარხნის მონტაჟი ქ. თბილისში, ხანძთელის ქუჩაზე. კომპანიამ სულ მოკლე ვადაში წამყვანი პოზიცია დაიკავა ბაზარზე. წარმატება განაპირობა უახლესმა ტექნოლოგიებმა, ტექნიკამ, ყველა საჭირო ხელსაწყოთი აღჭურვილმა ლაბორატორიამ, კვალიფიციურმა კადრებმა და პირველ რიგში, საქმისადმი პასუხისმგებლობით მიდგომამ. თუმცა სამშენებლო მასალების წარმოება არ იყო ძირითადი პრიორიტეტი, 2009 წლიდან კომპანიამ დაიწყო სამშენებლო ტენდერებში მონაწილეობა და სულ რაღაც 3-4 თვეში განახორციელა მნიშვნელოვანი ობიექტების მშენებლობა.
     "მიქსორის" საქმიანობა:
  > მშენებლობა;
  > სამშენებლო მასალების წარმოება;
     კომპანიის მთავარი მიზანია რაციონალურად გამოიყენოს არსებული რესურსები, ამისათვის აუცილებელია პროცესების სწორად დანერგვა და მართვა. 2009 წლის ივნისში კომპანიამ დაიწყო ინტენსიური მუშაობა მენეჯმენტის ხარისხის თანამედროვე სტანდარტების მოსაპოვებლად. 2010 წლის იანვარში კომპანიას გადაეცა ISO 9001:2000 სერტიფიკატი. ყოველი წლის დასაწყისში კომპანია ადგენს მთელი წლის სამუშაო გეგმასა და მიზნებს და კომპანიის სიძლიერეზე მეტყველებს ის ფაქტი, რომ ამ ეტაპზე ყველა დაგეგმილი მიზანი განხორცილებულია. ჩვენ ვაგრძელებთ სამოქმედო არეალის ეტაპობრივ ზრდას.

 • სერვისები

  • ყველა ტიპის გრუნტის სამუშაოები
  • შენობების სარეკონსტრუქციო სამუშაოები
  • რკინა/ბეტონის მონოლითური კარკასის მოწყობა
  • კაპიტალური რემონტი
  • ინტერიერ/ექსტერიერის მოწყობა
  • ტერიტორიის კეთილმოწყობა

     პროექტის წარმატებით განხორციელებისათვის კომპანია "მიქსორი" გადამწყვეტ მნიშვნელობას ანიჭებს ყველა პროცესის გეგმაზომიერად განვითარებას.
     მშენებლობის დაწყებამდე უმნიშვნელოვანესია სამუშაო გრაფიკის, პერსონალის, მომარაგების, ხარისხისა და უსაფრთხოების კონტროლის გრაფიკის შედგენა. კომპანია "მიქსორი" ასევე დიდ ყურადღებას უთმობს მშენებლობის პროცესის უსაფრთხოებას, რის გარანტსაც იძლევა კომპანიაში მომუშავე კვალიფიციური უსაფრთხოების ოფიცრები.
     კომპანიას ჰყავს უმსხვილესი პარტნიორები, რომლებიც წარმოდგენილნი არიან, როგორც ქართული კომპანიების სახით, ასევე უცხოურით.


  "მიქსორის" ბეტონის ქარხანაში დამონტაჟებულია თანამედროვე ტიპის ბეტონის ხაზი. კომპონენტების მიწოდების ავტომატური სისტემა უზრუნველყოფს წარმოებული პროდუქციის თანაბარხარისხიანობას. კომპანია "მიქსორი" თავად უზრუნველყოფს წარმოებული პროდუქციის დაკვეთის ადგილამდე მიტანას. რაც ძალზე მნიშვნელოვანია ყოველი მანქანა ბეტონით დატვირთვის შემდეგ სათითაოდ იწონება ელ. სასწორზე, იწერება წონის დამადასტურებელი ოქმი. სწორედ ამიტომ ჩვენი მომხმარებლები დარწმუნებულნი არიან მიწოდებული პროდუქციის ზუსტ წონაში. დიდი წარმადობის მქონდა მაღალტექნოლოგიური ქარხანა, ხარისხის კონტროლის მუდმივი პროცესი, მაღალკვალიფიციური კადრები უზრუნველყოფენ ხარისხიანი ბეტონის უწყვეტ და გეგმაზომიერ მიწოდებასა და ჩასხმას.


  კომპანია "მიქსორი" ქვიშის მასალას მოიპოვებს მდ. ქსნის ნაპირებზე. მდინარეში მოპოვებული ქვიშის მასალა მაღალი სიმკვრივითა და ხარისხით გამოირჩევა. მოპოვებული მასალა საგულდაგულოდ იფქვება, ხარისხდება გრანულებისა და ზომების მიხედვით და ირეცხება. რეცხვის შედეგად მაქსიმალურად მცირდება ქვიშაში თიხის შემცველობა. დამსხვრეული მასალისაგან მზადდება სამშენებლო ქვიშა და სხვადასხვა ზომის ღორღის ფრაქცია. დამუშავება ხდება მშრალი მსხვრევის მეთოდით.

      მთავარი ღირსებები
  > მაღალი ხარისხის ნედლეული
  > იტალიური დანადგარები
  > მაღალი წარმადობა
  > მართვის ავტომატიზირებული სისტემა
  > ზუსტი წონის სამშენებლო პროდუქტი
  > ბეტონის გარანტირებული სიმტკიცე და მარკა
  > მომსახურების მოქნილი სისტემა

 •     კომპანია "მიქსორი" თავად უზრუნველყოფს წარმოებული პროდუქციის მიწოდებას. რაც ძალზე მნიშვნელოვანია პროდუქციით დატვირთული ყოველი მანქანა იწონება სპეციალურ სატრანსპორტო სასწორზე, იწერება წონის დამადასტურებელი ოქმი და მხოლოდ შემდეგ ტოვებს ტრანსპორტი ქარხნის ტერიტორიას. სწორედ ამიტომ ჩვენი მომხმარებლები დარწმუნებულნი არიან არა მხოლოდ მიწოდებული პროდუქციის მაღალ ხარისხში, არამედ ზუსტ წონაშიც.
  მიწოდების მოქნილი სისტემის გარანტია:
  > გამართული შიდა და გარე კომუნიკაცია
  > უახლესი წარმოების ბეტონმზიდები და თვითმცლელები
      ყოველი დადებითად განწყობილი მომხმარებელი ჩვენი კომპანიის წარმატების გარანტია. სწორედ ამ მიზნით, ჩვენ პერიოდულად ვატარებთ გამოკითხვებს, რათა დროულად აღმოვაჩინოთ სუსტი მხარეები და სწრაფი რეაგირება მოვახდინოთ მათ გამოსასწორებლად.
      კომპანია გრძელვადიანი მიზნებით მოქმედებს და ჩვენთვის ორმაგად მნიშვნელოვანია ჩვენი იმიჯი.


  ხარისხის კონტროლი

     პროდუქციის ხარისხის კონტროლი "მიქსორში" მუდმივი პროცესია, რომელიც მოიცავს სამშენებლო ბეტონის დამზადებისათვის საჭირო ყველა კომპონენტისა და საბოლოო პროდუქტის ტესტირებას.
     კომპანიის თანამედროვე აპარატურით აღჭურვილ ლაბორატორიაში წამყვანი სპეციალისტები ადგენენ ყველა კომპონენტის (ცემენტი, ქვიშა, ღორღი, პლასტიფიკატორი) მახასიათებლებს და მხოლოდ შემდეგ ხდება ბეტონის მინარევის ფორმულირება, რომელიც განსაზღვრავს ბეტონის მარკასა და ხარისხს.


 • ჩვენი მდებარეობა


  View Larger Map

  შპს. მიქსორი
  ქ. თბილისი, ხანძთელის 1, 0117
  ტელ: +995 32 65 67 05; ფაქსი: +995 32 65 67 30
  E-mail: info@mixori.com

  დაგვიკავშირდი