ფუნდამენტის ფილა

სახეობა A B' B''
ბეტონის ტიპი M300 M300 M300
წონა 88 კგ 85 კგ 158 კგ
სიმაღლე 0.08 0.08 0.15
დიამეტრი 0.75 - -
სიგრძე და სიგანე (მ) - 0.65*0.65 0.65*0.65
მოცულობა 0.035 ³ 0.034³ 0.063 ³