საკანალიზაციო ჭა

ბეტონის ტიპი M400 M400 M400
დიამეტრი 1.2 1.2 1.7 
შიდა დიამეტრი 1 1 1.5
სიმაღლე 1 0.5 მ 1
მოცულობა 0.34 ³ 0.17 ³ 0.50 ³
წონა 820 კგ 410 კგ 1250 კგ