სეტყვის საწინააღმდეგო ბადეების და ხეხილის დგარი

ბეტონის ტიპი M500 M500
სიგრძე 5 4.5 მ
ფუძის ზომები (მმ) 94*80*94*94 56*68*81
მოცულობა 0.04 ³ 0.023 მ³
წონა 98 კგ 55 კგ
სატესტო დატვირთვა 320 კგ  
არმატურის დაძაბვის სიმძლავრის საერთო კოეფიციენტი 2.5