რკინაბეტონის ბოძი სკ-22

ბეტონის ტიპი M500
მოცულობა 1.9 ³
წონა 4.8