მაღალი ძაბვის გადამცემი რკინაბეტონის დგარი

სახეობა CC 13.6-7.4 CC 10-8-7.4 CC 13.6-6.3 CC 10.8-6.3
სიგრძე 13600 მმ 10800 მმ 13600 მმ 10800 მმ
წონა 2.52 1.88 2.10 1.57
მოცულობა 1.01 ³ 0.75 ³ 0.85 ³ 0.63 ³
ბეტონის ტიპი M500 W6/8 F200 M500 W6/8 F200 M500 W6/8 F200 M500 W6/8 F200
წინასწარდაძაბული არმატურა 56 Ø5 VR II 56 Ø5 VR II 48 Ø5 VR II 48 Ø5 VR II
არმატურის დაძაბვის სიმძლავრის საერთო კოეფიციენტი 119 ტ 119 86.5 86.5
საცდელი დატვირთვა 2.10 2.10 1.68 1.68