რკინაბეტონის წყალგამტარი ღარი ჰიდროიზოლაციით

ბეტონის ტიპი M400 M400 M400
ზომა (მ) 1.5*0.4*0.6 1.5*70*85 1.5*0.4*0.8
შიდა ზომა 0.18 0.5 0.18
მოცულობა 0.18 ³ 0.33 ³ 0.24 ³
წონა 450 კგ 792 კგ 580 კგ