სარკინიგზო შუქნიშნის ფუნდამენტი

სახეობა A B
ბეტონის ტიპი M300 M300
მოცულობა 0.313 ³ 0.120 ³
წონა 0.73 0.29