რკინაბეტონის ბრუსები ისრული გადამყვანებისთვის

№ ბრუსი რაოდენობა, ცალი სიგრძე, მმ
0-23 24 3000
24-31 8 3250
32-39 8 3500
40-45 6 3750
46-51 6 4000
52-57 6 4250
58-63 6 4500
64-67 4 4750
68-75 8 5000
PU 6 2550
02U, 04U 12 2600
06 6 2700